Văn hóa Việt Nam

Đánh bài, một thuật ngữ bao gồm nhiều trò chơi bài khác nhau, đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn truyền thống văn hóa Việt Nam. Những trò chơi này, thường được chơi trong các lễ hội quan trọng và các dịp gia đình, không chỉ là trò tiêu khiển; chúng là những phương tiện truyền tải văn hóa. Thông qua những trò chơi này, thế hệ trẻ học được về chiến lược, sự kiên nhẫn và tầm quan trọng của mối quan hệ gia đình và cộng đồng. Hơn nữa, trò chơi Đánh Bài còn là một kho lưu trữ sống động về phong tục xã hội, nghi thức và văn hóa dân gian Việt Nam, mang đến cái nhìn thoáng qua về lịch sử và giá trị xã hội phong phú của đất nước. Như vậy, những trò chơi này được trân trọng không chỉ vì giá trị giải trí mà còn vì ý nghĩa văn hóa của chúng.